Privacybeleid

Privacy Policy en cookieverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Via de website van Gelders Service Bedrijf (www.geldersservicebedrijf.nl) en bij de uitvoering van onze werkzaamheden, kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken. De door u aangeleverde gegevens kunnen in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden worden opgenomen in een bestand. Wij gaan zorgvuldig met deze persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid daarvan om en zorgen voor een deugdelijke beveiliging.

Doelen verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening en opdrachten voor u, op basis van de overeenkomst die u met ons gesloten heeft. Ook worden ze gebruikt voor de behandeling van vragen die u aan ons stelt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website van Gelders Service Bedrijf. Wanneer u een overeenkomst met ons heeft, kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor het toezenden van informatie en nieuwsbrieven.

Termijnen

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt zo lang en zoveel als nodig is om de uw vragen en de werkzaamheden voor u af te handelen en/of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)plichten.

Uw rechten

U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens van u wij verwerken en hoe wij dat doen (inzagerecht). Daarnaast heeft u het recht om foutieve gegevens door ons te laten herstellen en kunt u een verzoek om verwijdering van de gegevens bij ons indienen. U kunt zich verzetten tegen het versturen van informatie en nieuwsbrieven.

Cookies

Door het gebruik van onze website, kunnen cookies met betrekking tot u aangemaakt worden en bij u worden geplaatst.

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan (bron: Wikipedia).

Wij maken gebruik van Google Analytics, zodat geanonimiseerd met behulp van cookies wordt bijgehouden hoe u bij ons terecht komt, waar u op klikt en u hoe lang u op onze website blijft (kortom: uw bezoekgedrag). De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en ter verbetering van onze website en dienstverlening. Lees HIER meer over het privacybeleid van Google en Google Analytics. Het is mogelijk dat Google uw gegevens op het verzoek van derden, bijvoorbeeld overheidsinstanties, aan het doorgeeft. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen.

Verder maken wij gebruik van blijvende cookies. Hiermee wordt bijgehouden welke onderdelen van de website u heeft bekeken. Deze cookies worden bewaard, zodat uw voorkeuren bewaard blijven en pagina’s sneller worden geladen.

Beveiliging persoonsgegevens

Gelders Service Bedrijf treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Gelders Service Bedrijf. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Gelders Service Bedrijf raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Gelders Service Bedrijf past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Share This