Voorkomen is beter dan genezen

Volgens het Nationale Brandpreventie Instituut kunnen veel kleine en grote schoorsteenbranden worden voorkomen door een deskundig en vakbekwaam schoorsteenveger. Ook het ASPB, de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond, is van mening dat de oorzaken voor dergelijke ongelukken in veel gevallen door een vakbekwaam schoorsteenvegersbedrijf bijtijds kunnen worden opgespoord.

In Nederland zijn echter geen richtlijnen voor het reinigen van rook- en ventilatiekanalen. Nederland kent geen jaarlijkse veegplicht, zoals in andere Europese landen als Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen. In Nederland wordt het jaarlijks vegen van de schoorsteen slechts aangeraden. Daarnaast is hier het beroep schoorsteenveger niet erkend en beschermd.

GSB staat voor betrouwbaarheid en vakmanschap, de schoorsteenvegers van GSB zijn dan ook lid van het ASPB en werken met deugdelijk materiaal. Zij hebben toelatingsexamen afgelegd en zijn in het bezit van het diploma Gezel-schoorsteenveger. Een door de ASPB erkend schoorsteenveger stelt zich aansprakelijk voor eventuele fouten en onderwerpt zich aan de klachtenregeling die de ASPB in het leven heeft geroepen.

In deze video (4) Brandveilig stoken – YouTube ziet u hoe u uw houtkachel op een veilige manier aansteekt.

ASPB is de brancheorganisatie van de Nederlandse schoorsteenveegbedrijven.

Wilt u meer informatie?

Vraag en antwoord

Schoorsteenvegen

Moet mijn schoorsteen jaarlijks worden geveegd?

Ja. Een schone schoorsteen heeft te maken met veiligheid en gezondheid. Neem daarmee geen risico’s. Niet voor uzelf, niet voor uw huisgenoten. Bij zeer frequent stoken wordt aangeraden meer dan eenmaal per jaar te laten vegen.

Is er een vaste prijs?

Neen. Ondernemers mogen geen prijsafspraken maken. Bedrijven verschillen onderling van elkaar en hanteren uiteenlopende tarieven. U wilt uiteraard weten waar u aan toe bent als de schoorsteenveger komt. Spreek daarom met hem de prijs af, voordat hij met het werk begint. Vraag ook naar kosten van extra leveringen en diensten, zoals het plaatsen van een kap, verwijderen van vogelnesten, het reinigen van goten.

Wat is een veegbewijs?

Als het werk gedaan is krijgt u een ‘veegbewijs’ waarop naam van de ondernemer, de verrichte werkzaamheden en de prijs die u heeft betaald, zijn vermeld. Bewaar het bewijs goed. Het kan van pas komen bij verzekeringskwesties.

Wanneer moet ik de schoorsteenveger bellen?

Tijdig! Zodra de “r” in de maand is krijgen schoorsteenvegers het steeds drukker. Maak tijdig uw afspraken. Vegen in de zomer kan óók!

Worden schoorstenen van buitenaf of van binnenuit geveegd?

ASPB schoorsteenvegers vegen schoorstenen buitendaks. Dan kan direct de conditie van de schoorsteen worden gecontroleerd. Ook wordt bekeken of de kappen nog goed zitten, nesten verwijderd moeten worden of nieuwe kappen nodig zijn. Van binnenuit vegen is overigens ook mogelijk. Die werkwijze betekent wel, dat alle buitendakse controle onmogelijk is.

Kan een schoorsteenveger mijn rookkanaal inspecteren?

Ja. Meer en meer wordt dit oude ambacht geholpen door moderne technieken. De schoorsteencamera raakt steeds meer ingeburgerd. Daarmee kan het inwendige van het rookkanaal worden geïnspecteerd. Dat is belangrijk als u b.v. last heeft van rooklucht en maar niet weet waar dat vandaan komt. Die lucht kan b.v. ontsnappen uit een paar (haar)scheurtjes.

De ASPB Schoorsteenveger

ASPB schoorsteenvegers nemen hun vak serieus. Volgen opleidingen, cursussen en nemen deel aan themadagen. Sinds 2002 geldt als toelatingseis voor het lidmaatschap, dat de opleiding tot Gezel schoorsteenveger moet worden gevolgd. ASPB schoorsteenreinigers blijven bij in hun vak, zijn in staat u te adviseren over heel veel wat te maken heeft met uw schoorsteen, open haarden en stookgedrag. ASPB leden hebben een ASPB pas. Zij kunnen zich daarmee legitimeren en U mag daarna vragen. Elders op deze website vindt u, gerubriceerd naar postcode, onze leden. Zij staan borg voor kwaliteit.

Wat betekenen de verschillende kleuren op de site v.w.b. de ASPB-schoorsteenveger?

Alle aangesloten bedrijven worden in het blauw weergegeven. Is het bedrijf in rood weergegeven, is dit bedrijf ASPB-Gezel-gediplomeerd. Wordt het bedrijf in het groen weergegeven, is dit bedrijf tevens gediplomeerd ASPB-Meester schoorsteenveger.

Zijn er door de overheid erkende schoorsteenvegers?

Nee. Het beroep schoorsteenveger wordt -helaas- niet officieel erkend of beschermd. Laat u dus niet wijsmaken, dat een bedrijf erkend is b.v. door de Overheid, het HBA of de Kamer van Koophandel. Het is echt onzin.

Is een niet-ASPB schoorsteenveger een slechte schoorsteenveger?

Neen, dat zou een aantal bedrijven bepaald onrecht doen. Wel zijn er heel veel beunhazen, vooral in het veegseizoen. Ons advies: ga voor zekerheid en kwaliteit. Doe zaken met een ASPB schoorsteenveger.

Share This