Zijn er door de overheid erkende schoorsteenvegers?

Nee. Het beroep schoorsteenveger wordt -helaas- niet officieel erkend of beschermd. Laat u dus niet wijsmaken, dat een bedrijf erkend is b.v. door de Overheid, het HBA of de Kamer van Koophandel. Het is echt onzin.

De ASPB Schoorsteenveger

ASPB schoorsteenvegers nemen hun vak serieus. Volgen opleidingen, cursussen en nemen deel aan themadagen. Sinds 2002 geldt als toelatingseis voor het lidmaatschap, dat de opleiding tot Gezel schoorsteenveger moet worden gevolgd. ASPB schoorsteenreinigers blijven bij...

Kan een schoorsteenveger mijn rookkanaal inspecteren?

Ja. Meer en meer wordt dit oude ambacht geholpen door moderne technieken. De schoorsteencamera raakt steeds meer ingeburgerd. Daarmee kan het inwendige van het rookkanaal worden geïnspecteerd. Dat is belangrijk als u b.v. last heeft van rooklucht en maar niet weet...