Nee. Het beroep schoorsteenveger wordt -helaas- niet officieel erkend of beschermd. Laat u dus niet wijsmaken, dat een bedrijf erkend is b.v. door de Overheid, het HBA of de Kamer van Koophandel. Het is echt onzin.