ASPB schoorsteenvegers vegen schoorstenen buitendaks. Dan kan direct de conditie van de schoorsteen worden gecontroleerd. Ook wordt bekeken of de kappen nog goed zitten, nesten verwijderd moeten worden of nieuwe kappen nodig zijn. Van binnenuit vegen is overigens ook mogelijk. Die werkwijze betekent wel, dat alle buitendakse controle onmogelijk is.