Als het werk gedaan is krijgt u een ‘veegbewijs’ waarop naam van de ondernemer, de verrichte werkzaamheden en de prijs die u heeft betaald, zijn vermeld. Bewaar het bewijs goed. Het kan van pas komen bij verzekeringskwesties.